"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

24 June 2012

Gia đình cánh cụt

 hoàn thành
penguin family ( 50x60cm) tranh sơn dầu

10 June 2012

Eagle - tranh sơn dầu

Tui vẽ con chim này trong 2 ngày đó !!! chẹp chẹp,... tui phải công nhận tui vẽ đẹp !!!

09 June 2012

Đan khăn choàng mũi Entrelac

Cái khăn này tui đan 2 tháng ròng rã mới xong.
Đoạn phim sau đây sẽ hướng dẫn cách làm: http://www.youtube.com/watch?v=tcLxMt9GehM
Nếu mình muốn làm dài ngắn bao nhiêu thì tùy mình thôi
Với cái khăn trong hình, tui làm chiều dài là 100m x 11 khối vuông ( 8 mũi / khối)

Tranh tháng 5