"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

10 January 2012

The convoluted Universe - Vũ trụ phức tạp

Tui mừng húm khi chụp được 2 quyển này trên mạng, tui thích tác giả này từ lâu rồi và tui hầu như theo dõi các quyển trước của bà, tui có giới thiệu đâu đó trên blog của tui.
Nói chung sách thuộc thể loại tâm linh ( topic tui ưa thích), đọc sách giải quyết nhiều sự nghi vấn, những tò mò của tui về sự tồn tại của vũ trụ, của thế giới đa chiều và cuộc du hành của những linh hồn.

Theo cái nhìn của một bức tranh rộng lớn và toàn cảnh, tui hiểu được rằng mọi chuyển xảy ra đều tốt đẹp cả ( cho nên mới có câu "everything will be ok in the end, if it not ok, it not the end :)) Một người shock khi biết được tin mình bị ung thư, chìm đắm trong đau buổn, bàng hoàng tiếc nuối vì sao chuyện này lại xảy ra với mình,....họ đã không biết được rằng chính họ lựa chọn căn bệnh đó để được phát triển về mặt tâm linh, để học hỏi được một điều gì đó họ cần phải học, để đánh thức sự tỉnh thức của những người thân....họ đã lập ra kế hoạch đó trước khi đầu thai
. Tin hay không tin là tùy vào người đọc, nói cho cùng chỉ là những nền tảng về niềm tin bạn đặt vào đâu. Nếu hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh thì dù cho thử thách nào trên đời có đến với bạn đi chăng nữa cũng để bạn trưởng thành lên mà thôi, và nên nhớ rằng bạn là người chọn những thử thách đó !!!
Tổng cộng series "The Convoluted Universe" có 4 quyển, quyển 3 & 4 mỗi quyển dày 700 trang, mỗi ngày tui nướng 100 trang.

06 January 2012

Dụng cụ cuốn sushi

Đi châu Âu về sắm mấy em này, sung sướng ngất ngây