"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

21 February 2012

Vẽ Tranh sơn dầu

 Sản phẩm sau khi học vẽ 1 tháng

Công thức đan giỏ kiểu dây thừng chéo

Step: 1
Measurement
Approx 16 ins [40.5cm] wide x 13 ins [33 cm] tall, excluding handles.


Bước 1 : Đo lường
Sản phẩm có chiều rộng 40.5cm, dài 33 cm không tính quai xách

Step: 2
Tension
13 sts and 17 rows = 4 ins [10cm] with larger needles and 2 strands of yarn in stocking st.

Bước 2 : Định lượng mũi
13 mũi và 17 hàng với kim đan lớn & 2 cuộn len

Step: 3
Stitch Glossary
C5B = Slip next 2 sts onto a cable needle and leave at back of work. K3, then K2 from cable needle.
Bước 3: Giải thích về cách đan
C5B = (CPN 2.3) bỏ 2 mũi vào kim chờ ra đằng sau, đan 3 mũi sau đó quay lại đan xuống 2 mũi từ kim chờ

Step: 4
C5F = Slip next 3 sts onto a cable needle and leave at front of work. K2, then K3 from cable needle.
C5F = (CTN 3.2) bỏ 3 mũi vào kim chờ, để kim chờ ra phía trước, đan xuống 2 sau đó quay lại đan 3 mũi từ kim chờ

Step: 5
T3B = Slip next 1 st onto a cable needle and leave at back of work. K2, then P1 from cable needle.
T3B = bỏ 1 mũi vào kim chờ, để ra phía sau. Đan xuống 2 mũi sau đó đan lên 1 mũi từ kim chờ

Step: 6
T3F = Slip next 2 sts onto a cable needle and leave at front of work. P1, then K2 from cable needle.
T3F = bỏ 2 mũi vào kim chờ, để ra phía trước. Đan lên 1 mũi và đan xuống 2 mũi từ kim chờ

Step: 7
T5B = Slip next 3 sts onto a cable needle and leave at back of work. K2. then P1, K2 from cable needle.
T5B = Bỏ 3 mũi vào kim chờ và để ra phía sau. Đan xuống 2 sau đó đan lên 1, đan xuống 2 từ kim chờ

Step: 8
T5F = Slip next 2 sts onto a cable needle and leave at front of work. K2. P1, then K2 from cable needle.
T5F = bỏ 2 mũi vào kim chờ và để ra phía trước. Đan xuống 2, đan lên 1 sau đó đan xuống 2 từ kim chờ

Step: 9
Instructions: Panel Pat - (worked over 21 sts).

Bước 9: Phần hoa văn  Hướng dẫn Gầy 21 mũi.
( Tui bổ sung ý tui như sau:  phần này người ta giải thích cho mình cấu tạo một hoa văn như thế nào, không bắt đầu làm từ phần này mà làm từ phần giỏ bên dưới. Một cái giỏ bao gồm nhiều phần hoa văn kết lại cộng thêm các mũi đan phụ )

Step: 10
1st row: (RS). P1. K2. P5. T5B. P5. K2. P1.

Hàng 1 ( mặt phải) : P1. K2. P5. T5B. P5. K2. P1. ( đọc là : đan lên 1, đan xuống 2, đan lên 5, T5B ( giải thích phía trên), đan lên 5, đan xuống 2, đan lên 1

Step: 11
2nd and alt rows: Knit all knit sts and purl all purl sts as they appear.
Hàng 2 và những hàng chẵn : đan xuống những mũi xuống & đan lên những mũi lên

Step: 12
3rd row: P1. T3F. P3. T3B. P1, T3F. P3. T3B. P1.
Hàng 3 : ( như trên - P = purl = đan lên / K = knit = đan xuống)

Step: 13
5th row: P2. T3F. P1. T3B. P3. T3F. P1. T3B. P2.

Step: 14
7th row: P3. T5F. P5. T5F. P3.

Step: 15
9th row: P2. T3B. P1. T3F. P3. T3B. P1. T3F. P2.

Step: 16
11th row: P1. T3B. P3. T3F. P1. T3B. P3. T3F. P1.

Step: 17
12th row: As 2nd row.
Hàng 12, như hàng 2

Step: 18
Bag
With smaller needles and 1 strand of yarn, cast on 79 sts. Beg with a knit row, work 14 rows in stocking st.
Phần cái giỏ: ( bắt tay vào làm phần này đầu tiên nè)
Dùng 1 kim đan nhỏ và 1 cọng len, tạo 79 mũi. Bắt đầu bằng đan xuống, đan liên tục 14 hàng

Step: 19
With larger needles and 2 strands of yarn, proceed as follows:
Dùng kim lớn hơn và 2 cọng len , làm theo những bước sau:

Step: 20
1st row: (RS). *Work 1st row of Panel Pat A. **C5F. K3. Rep from * once, then from * to ** once.
Hàng 1 ( mặt phải) : *( làm theo hàng 1 của phần Panel Pat A). ** (C5F. K3). Lập lại  *một lần,
sau đó từ * đến ** một lần

Step: 21
2nd row: *Work 2nd row of Panel Pat A.**P8. Rep from * once, then from * to ** once.
Hàng 2: *(làm theo hàng 2 của Panel pat A) **P8. Lập lại * một lần, sau đó từ * đến ** một lần

Step: 22
3rd row: *Work 3rd row of Panel Pat A. **K3. C5B. Rep from * once, then from * to ** once.
Hàng 3: *(làm theo hàng 3 của Panel Pat A) ** K3C5B . Lập lại * một lần, sau đó từ * đến ** một lần

Step: 23
4th row: *Work 4th row of Panel Pat A. **P8. Rep from * once, then from * to ** once.
Hàng 4: *(làm theo hàng 4 của Panel Pat A) ** P8 . Lập lại * một lần, sau đó từ * đến ** một lần

Step: 25
Updated Instructions:
Cập nhật hướng dẫn (đừng để ý đến số bước  tiếp theo sau lộn xộn vì trong tiếng Anh nguyên gốc người ta bổ sung phần này sau, tui cut & paste lên tiếp sau bước 23 để mạch đọc được liên tục & logic)


Step: 26
5TH row: (RS). *Work 5TH row of Panel Pat A. **C5F. K3. Rep from * once, then from * to ** once.
Hàng 5 ( mặt phải) : *làm từ hàng 5 của Panel pat A ** C5F.K3. Lập lại * một lần từ * đến ** một lần nữa


Step: 27
6TH row: *Work 6TH row of Panel Pat A.**P8. Rep from * once, then from * to ** once.


Step: 28
7TH row: *Work 7TH row of Panel Pat A. **K3. C5B. Rep from * once, then from * to ** once.


Step: 29
8TH row: *Work 8TH row of Panel Pat A. **P8. Rep from * once, then from * to ** once.


Step: 30
9TH row: (RS). *Work 9TH row of Panel Pat A. **C5F. K3. Rep from * once, then from * to ** once.


Step: 31
10TH row: *Work 10TH row of Panel Pat A.**P8. Rep from * once, then from * to ** once.


Step: 32
11TH row: *Work 11TH row of Panel Pat A. **K3. C5B. Rep from * once, then from * to ** once.


Step: 33
12TH row: *Work 12TH row of Panel Pat A. **P8. Rep from * once, then from * to ** once.


Step: 34
Once these 12 rows have been completed, work them 5 times more, giving you a total of panel pattern being worked 6 6imes.
Bước 34:
Khi 12 hàng này hoàn thành, làm thêm 5 lần nữa, tổng số panel pattern của bạn có là 6 lần ( 2 mặt)

Step: 24
Panel Pat and Cable is now in position. Cont in pat, keeping cont of Panel Pat and Cable, until 12 rows of Panel Pat have been worked 6 times. With smaller needles and 1 strand of yarn, work 14 rows in stocking st. Cast off.


Phần Panel Pat và Cable ( Quai thừng chéo ) đã sẵn sàng. Tiếp tục làm phần Panel Pat ( mũi kiểu) và Cable, cho đến khi được 12 hàng của Panel pat được làm việc 6 lần. Với 1 kim đan nhỏ và 1 cọng len, làm 14 hàng còn lại. Ra Kim


Step: 35
Finishing
Mark position on each side edge 4 ins [10cm] up from cast on edge and 4 ins [10cm] down from cast off edge. Fold Bag in half, matching markers. Sew side seams from markers to fold. Fold cast on and cast off edges through handles and sew in position to last and first rows of stocking st to secure handles. Thread ribbon through C5B and C5F twists at top of back of Bag in two places. Thread left end of ribbon through left C5B and C5F twists and right C5B twist at top of front of Bag. Thread right end of ribbon through right C5B twist only at top of front of Bag. Tie both ends in a bow.

Kết thúc:
Đánh dấu góc tại mỗi mặt 10 cm tính từ hàng gầy mũi và 10 cm xuống tính từ hàng ra kim. Gập đôi giỏ lại để các điểm đã đánh dấu trùng nhau
May các điểm đã đánh dấu lại
Gập điểm gầy mũi và ra kim qua quai giỏ và may lại
Xỏ cọng ruy băng qua  C5F & C5B
Cột ruy bằng

Dịch : tropical2512
(nguồn: http://www.michaels.com/Fashion-Cable-Knit-Bag/25345,default,pd.html)


01 February 2012

Bánh bò

Bánh bò hấp

250g bột gạo tẻ
50ml cốt dừa
50g bột năng
250ml nước ấm
7g men nâu
Hạt mè rang
150g đường ( có thể tăng lên 200-300g tùy độ ngọt)

Cách làm: bột gạo tẻ trộn đều với bột năng, men, nước ấm, nhào kỹ. ( nếu có máy đánh trứng thì sử dụng que đánh bánh mì đi kèm máy và đánh cũng được). Nhào bột khoảng 10-15 phút, để riêng ra. Trong một nồi khác cho nước cốt dừa và đường trộn đều trên lửa liêu riêu cho đường tan hết sau đó đổ hỗn hợp này vào hỗn hợp bột đã nhồi.
Quậy đều cho loãng, ủ hỗn hợp khoảng 2 tiếng sau đó đem cho vào khuôn, hấp cách thủy 10-15 phút. Để nguội và măm măm