"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

28 August 2009

Sự sống ngoài vũ trụ


Một thời gian dài bận rộn với cuộc sống trong xã hội con người khiến người ta chỉ nghĩ rằng mình là giống loài duy nhất tồn tại trong vũ trụ với hành tinh có sự sống duy nhất này. Sự thật có phải vậy không?
Chỉ có bản thân mỗi người mới dũng cảm mở rộng nhận thức ra và đón nhận kiến thức mới vào từ đó mới có thể thấy được nhiều "định nghĩa" mới lạ.
Trước khi đọc quyển "Keeper of the gardens", bạn cần loại bỏ hết những khái niệm mình đã biết trong thế giới hiện tại. Sẽ như thế nào nếu chúng ta không cô đơn trong vũ trụ này, sẽ như thế nào trong không gian 4 chiều, 5 chiều, n chiều, không có giống cái, giống đực, sự sinh sản không tồn tại mà chỉ có sự học hỏi và trải nghiệm của các giống loài? Chúng ta liên tục được viếng thăm bởi UFO? khủng long tuyệt chủng vì lý do khác với chúng ta hình dung?

Tác giả Dolores Cannon, nghiên cứu về kỹ thuật thôi miên đã ghi nhận những điều kì lạ này qua hàng loạt buổi làm việc với Phil - một người có nhiều tiền kiếp là alien ( người ngoài hành tinh) hay anh ấy tự gọi mình là Sirius , star seed

Con người với sự nhận biết hạn hẹp đã không thể nào hiểu hết được kho kiến thức vô hạn của vụ trụ.