"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

18 September 2011

Thực tập giá trị kiên nhẫn


Thực tập giá trị kiên nhẫn 
Tôi không nên chìm đắm trong những vấn đề, những cơn đau của mình
Tôi không nên nghĩ rằng tôi luôn luôn đúng & cần có sự tán thành của mọi người cho những điều mà tôi làm
Tôi không nên nghĩ rằng khi người ta không đồng ý với tôi nghĩa là họ vô lý
Tôi không nên nghĩ rằng tất cả những chuyện rắc rồi luôn xảy đến với tôi
Tôi không nên nghĩ rằng tham vọng & những gì tôi muốn luôn là điều quan trọng
Tôi không nên kỳ vọng người ta nên ứng xử như cách mà tôi muốn họ nên như vậy
Tôi nên nhận ra rằng tôi càng chú ý vào vấn đề của mình, vấn đề càng trở nên rắc rối hơn
Tôi nên nhận ra rằng thật bất lực như thế nào khi phải chiều theo ý mọi người mọi lúc mọi nơi
Tôi nên nhận ra rằng tôi không thể bắt mọi người làm điều mà tôi cho đó là điều đương nhiên
Tôi nên nhận ra rằng mọi người luôn bảo vệ quan điểm của mình
Tôi nên nhận ra rằng mọi người cũng có ngày nghĩ của họ
Tôi nên nhận ra rằng kỳ vọng quá nhiều vào cuộc sống, bản thân hay người khác là điều nguy hiểm
Tôi nên thực hành tâm trí bình an và tách biệt khỏi mọi tình huống
"Người mà có được lòng kiên nhận, luôn có những gì dành cho anh ta"