"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

28 March 2012

Bánh Xu Kem ( choux cake)

Phần vỏ bánh:
125g bột mì, 100g dầu ăn, 4 trái trứng, 110ml sữa tươi, 150ml nước,  bột nổi, đánh bằng máy đến khi mịn (10 phút)
Nướng 20-25p không được mở lò xem
- Nước + sữa tươi + dầu ăn + bột mì cho vào nồi khuấy đều sau đó cho từng quả trứng vào đánh bằng máy đánh trứng đến khi mịn
Phần nhân bánh:
200ml sữa
100ml whipping
1 lòng đỏ hột gà
5ml bột bắp
Quậy đều liên tục trên bếp riu riu lửa cho đến khi sệt

No comments:

Post a Comment