"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

29 June 2011

Ý tưởng : ideaScale : quản trị comments của khách hàng

Ngày này người ta bàn tán về sản phẩm của bạn ở khắp nơi trên mạng như Facebook Twitter, Linkedin..., vậy làm sao bạn có thể gom tất cả các comment của nhân dân bà con tứ xứ lại để mà phân tích mổ xẻ, xem xét những gì mình cần cải tiến,, những gì cần bỏ đi để sản phẩm của mình ngày một hoàn thiện hơn. Đôi lúc ý tưởng hay lại đến từ những lời comment đó. Ideascale là giải pháp để quản trị comments của khách hàng


No comments:

Post a Comment