"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

01 April 2011

Nhà tiên tri Notradamus


Notradamus tên thật là Michel de Nostredame, bác sĩ cũng đồng thời là nhà chiêm tinh vĩ đại nhất trong lịch sử. (tìm hiểu thêm tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Nostradamus) Những lời tiên tri của ông được viết theo dạng đoạn thơ 4 câu, ông dùng rất nhiều kí hiệu, dấu hiệu chiêm tinh học để hỉnh tượng hóa những tiên đoán của mình. Thời điểm ông tồn tại, những người theo tôn giáo thời bấy giờ không chấp nhận và không tin những người có tài như ông. Ông vẫn muốn lời tiên tri của mình cảnh báo cho nhiều người hậu thế sau này nên phải viết thành những lời đầy ẩn dụ như vậy.

Notradamus có dự đoán về chiến tranh Việt nam, về vụ nổ Checknobill tại Nga, về xự thăm viếng của người ngoài hành tinh mà quân đội nước Nga cấm tiết lộ thông tin ra ngoài. ...

Người thời nay có thể gọi Notradamus là một vị thánh vì những khả năng đáng kinh ngạc của ông. ông có thể xuất hồn đi vào các cõi giới siêu hình để thu thập những thông tin dữ kiện có khuynh hướng xảy ra trong tương lai. Ông có khả năng chữa bệnh đáng kinh ngạc mà những bác sĩ thời bấy giờ phải bó tay ví dụ như dùng liệu pháp thôi miên trong lúc phẩu thuật não để hút ra máu bầm, y học thời đó hoàn toàn chẳng hiểu rõ về giải phẩu học như bây giờ.

Qua những lần dùng liệu pháp hypnosis regresstion (thôi miên quá khứ), Dolores Cannon đã tiếp cận được với Notradamus và nói chuyện với ông để hiểu rõ về những lời tiên tri, vì sao ông lại có những khả năng kinh ngạc như vậy. Tổng cộng bộ sách này có 3 quyển và giải thích rất nhiều về những lời tiên tri do chính Notradamus giải thích.

Năm 2012, 21/12 đã được nhiều lời dự đoán là thời điểm xảy ra nhiều sự thay đổi, biến động dẫn đến một sự tiến hóa về mặt tâm linh của loại người cũng được Notradamus nhìn thấy.
Thú vị ở chỗ, Notradamus cho bạn niềm tin là có sự tồn tại của người ngoài hành tinh, những sự tồn tại của linh thể khác trong vụ trụ....

No comments:

Post a Comment