"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

19 May 2009

Devine tarot - truyền thuyết những thánh thần

Tôi thật sự đánh giá cao ý tưởng nghệ thuật trong bộ tarot này, nó hoàn toàn rất phù hợp cho những người mới bước vào thế giới của tarot. Nhờ có đoạn video này bạn sẽ hiểu cả một câu chuyện gợi cảm hứng cho tác giả để vẽ nên những hình họa mang nhiều ẩn ý tuyệt vời

Legacy of the Divine Tarot from Ciro Marchetti on Vimeo.

No comments:

Post a Comment