"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

28 January 2010

Những vị cứu trợ vô hình C.W. Leadbeater

Những vị cứu trợ vô hình C.W. Leadbeater

Có một quyển sách mô tả khá rõ công việc của những vị này. Họ là những người còn sống (nghĩa là sống trên trái đất), hoặc những người đã đi qua thế giới bên kia nhưng vẫn có nguyện vọng muốn trở thành những người cứu trợ để giúp đỡ những người vừa bước qua cửa tử còn bỡ ngỡ, sợ hãi, hoang mang không biết đi về đâu, không tin mình đã chết hoặc cứu những người còn sống khi những người này lâm vào cảnh hoạn nạn mà nghiệp của họ chưa tới số chết.

Họ không hoạt động trong cõi vật chất mà trong cõi khác... gọi là thế giới vô hình. Họ xuất vía ra sau khi rơi vào giấc ngủ.
Đa phần họ là những Chân sư, người phát triển về tâm linh cao từ những kiếp trước nên khả năng định trí cao, có khả năng nhớ và kiểm soát được hành động của mình trong thể vía. Họ nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của những vị tiền bối cao hơn cư ngụ trong khắp vũ trụ.
Họ biết được nơi nào cần giúp đỡ khi nhận được thông điệp báo từ tiền bối hoặc từ chính chủ thể những người cần giúp đỡ. Người đời thường nhớ đến họ như những "thiên thần" hoặc "thần hộ mệnh" vì họ có khả năng hiện hình khi thấy điều đó là cần thiết

Tác giả Leadbeater là mục sư và cũng tham gia đội cứu trợ vô hình. Ông chia sẽ rất nhiều thông tin bổ ích về cuộc sống của họ và cách làm sao chúng ta có thể kiểm soát được thể vía và giúp đỡ những người chung quanh mình như họ

Tác giả cũng giới thiệu về hiệp hội Theology và hoạt động của hội này nhằm mang đến tình huynh đệ trong cộng đồng và kết nối giữa khoa học, tâm linh và tôn giáo.

Quyển sách đã được dịch và bán tại VN

No comments:

Post a Comment