"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

22 November 2009

Kiếp trước là người ngoài hành tinh


Dịch từ trang này : http://weeklyworldnews.com/alien-alert/13711/alien-in-a-past-life/

Một số liệu đáng kinh ngạc : Hơn 90 triệu người Mỹ đã từng sống ở hành tinh khác
Những nhà nghiên cứu làm việc độc lập với nhau đã cùng đi đến kết luận là một con số rất lớn người Mỹ đã từng là người ngoài hành tinh ở kiếp trước
Họ là những người được ứng dụng kỹ thuật thôi miên về quá khứ bởi những nhà thôi miên khác nhau. Steiger nói : "Trong 5 năm nghiên cứu hơn 6000 trưởng hợp nhiều khách hàng nhận ra họ từng sống ở nơi khác trong quá khứ"

Con số thống kê tương tự cũng được đưa ra bởi Dr. Edith Fiore, Frederick Lenz, Dr Leo Sprinkle....những người này đã nghiên cứu cả trăm trường hợp. Sau khi phân tích, họ đưa ra 3 loại
1.Những người ngoài hành tinh tị nạn:
Họ nói rằng hành tinh nơi họ sống trước kia xảy ra những thảm họa thiên nhiên khôn lường và họ đã phải di chuyển hàng nghìn dặm tới trái đất. Những người khác thì bảo phi thuyền của họ bị tai nạn trong không gian khiến họ bị kéo vào lực hút trái đất và bị buộc phải ở đây
"Những người tị nạn này khá giống chúng ta - về mặt vật chất nhưng kỹ thuật nơi hành tinh họ tiến bộ hơn" Steiger nói vậy
2.Chân trời lý tưởng
Hầu hết mọi người nhớ về kiếp trước sống ở hành tinh khác đều rơi vào trường hợp này : hành tinh họ sống có bầu trời đỏ, và 2 mặt trăng chiều sáng buổi tối
Nơi họ đến không có tội ác và đau khổ, tất cả nhu cầu của họ đều được đáp ứng. "Cơ bản, họ mô tả bản thân hơi nhỏ, đầu bự , tóc dài, và có lông mày. Những người này gọi là Utopians ( hành tinh không tưởng). Cư dân Utopians tới đây đề giúp trái đất như là một người hướng dẫn
3. Thực thể ánh sáng
Nhóm cư dân này rất lạ lùng, Steiger nói như vậy, họ dường như là một nhóm những thực thể tồn tại không cần thức ăn và chổ ỡ. Một nhóm người kể rằng quá khứ của họ là những thực thể có trí tuệ ưu việt, trôi nổi trong không trung và không có nhu cầu về thực phẩm.
Có lúc họ mô tả mình như là một quầng sáng, nhưng hầu hết họ đều ở trạng thái vô hình.
Tiến sĩ Fiore nói rằng " tôi đồng ý quan điểm rằng " trong 5 người Mỹ thì có 1 người đã từng sống ở hành tinh khác."
.

No comments:

Post a Comment