"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

04 February 2009

Trải nghiệm Out of Body Experience (thoát ra khỏi cơ thể)


Out of body Experience (viết tắt là OBE) nghĩa là trạng thái thoát ra khỏi cơ thể. Người có trải nghiệm này cảm thấy dường như lơ lửng trên không và họ nhận biết được thời điểm ấy. Cứ 10 người thì có 1 người xác nhận họ trải qua hiện tượng này một lần trong đời. OBE là một phần của kinh nghiệm cận tử (NDE).

Bản thân tôi cũng có trải nghiệm này trong giấc ngủ ngắn buổi trưa, nó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, rất ngắn rất nhanh, khi ấy tôi ý thức được cơ thể mình đang nằm phía dưới, tôi khi ấy lơ lửng bên trên cách cơ thể độ 1 cùi chỏ tay. Rõ ràng là lúc đó tôi thấy mình đang nổi lên phía trên. Tôi hoảng sợ và nghĩ làm sao để quay trở lại và sau đó thì tôi đã trở về trạng thái như cũ.

No comments:

Post a Comment