"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

28 February 2009

Phát triển khà năng hiểu rõ - Developing Claircognizance


Claircognizance nghĩ là gì?

Claircognizance nghĩa là "biết rõ" Claircognizance biết rõ về một số điều mà không cần được báo trước. Những người có khả năng này nhận được thông tin dưới hình thức suy nghĩ do thần hộ mệnh hoặc bản chất cao thượng của họ chuyển đến. Đó có thể là lượng thông tin ồ ạt được đưa vào tâm trí. Nó có thể là sự thấu hiểu về một ai đó hoặc một tình huống nào đó. Đó có thể là một cảm hứng ý tưởng. Những người Claircognizance có một trực giác linh cảm mạnh nhận biết sự việc mà không cần tư duy logic mà do những thông tin này xuất hiện trong tậm trí họ chứ không phải thông qua thiên nhãn.

Ai là Claircognizant?

Claircognizants thường là những người sống thiên về tinh thần, họ có khả năng hiểu được những khái niệm trừu tượng và giải quyết vấn đề

Khi còn là đứa trẻ, họ dường như biết quá nhiều và có câu trả lời cho mọi thứ.

35% những người tôi đọc cho họ có khả năng này. Khả năng này không phổ biến bằng clairvoyance hay clairaudience. Có những ngươi tiên tri có thể thấy được & nghe được người chết nhưng rất nhiều những nhà tiên tri khác nhận được thông tin qua những kênh "kịch tính" hơn như claircognizance

Những người nhận được thông tin thông qua hình thức viết xuống cũng đang tối ưu hóa khả năng claircognizance của họ (tác giả quyển Đối thoại với thượng đế cũng sử dụng hình thức này)

Nếu Claircognizance đến dưới hình thức suy nghĩ thì làm sao nhận biết được sự khác biệt của nó với suy nghĩ của chính chúng ta?

Đây là điểm khác biệt giữa suy nghĩ của chính bạn và thông tin do claircogniant đưa ra: Khi bạn suy nghĩ, ý thức kiểm soát được việc này. Khi bạn nhận được thông tin do khả năng claircognizant mang lại, ý thức của bạn lúc đó chỉ quan sát những thông tin xuất hiện và cố gắng để phiên dịch thông điệp đó - chứ không tạo ra thông tin. Thông tin claircognizant đến từ khắp nơi - chứ không liên quan gì đến việc bạn đang suy nghĩ về vấn đề gì

Một điểm khác biệt nữa - suy nghĩ có cái tôi tiềm ẩn bên trong và muốn bảo vệ bạn khỏi thất bại, xấu hố hoặc thất vọng. Claircognizance chuyển đổi nỗi sợ và thay thể bằng sự thông thái.

Làm thế nào để phát triển khả năng Claircognizance
  • Viết tự động là một hình thức nhận thông tin claircognizant rõ nhất, nó xuất hiện khi bạn đối mặt với một thách thức khó khăn. Mở file word ra hoặc tìm một tờ giấy trắng và một cây viết. Ngồi tỉnh tâm và hỏi mình những câu hỏi, viết xuống tất cả những suy nghĩ chạy trong đầu - không quan tâm đến việc những suy nghĩ đó có mắc cười hay rồ dại như thế nào, chỉ việc viết xuống. Chẳng ai đọc những thứ đó cả ngoại trừ bạn thôi. Tôi đã tập như vậy, lần đầu thì tôi viết ra 3 trang giấy toàn những thứ lung tung trong tiềm thức. Khi tôi bên bỉ thực tập, tôi bắt đầu nhận ra được mọi thứ rõ ràng và thông thái. Giờ đây mỗi khi tôi muốn đồng hóa mình với Con người cao thượng, tôi mở ra file word và bắt đầu gõ xuống, và khả năng claircognizant bắt đầu xuất hiện
  • Viết ý định muốn phát triển khả năng claircognizant xuống giấy
  • Dành thời gian lắng nghe nhiều lời hướng dẫn trực giác. Nếu bạn chưa sẵn sàng để ngồi thiền thì bạn có thể thiền 5 phút một ngày để nối kết với con người cao thượng trong bạn. Thiền định giúp tâm trí yên lặng và cho phép những lời thông thái xuất hiện. claircognizant đến với tôi trong khi thiền, tôi hình dung luân xa trên đỉnh đầu tôi mở ra và tôi nhận được những thông tin thông thái khi làm vậy. Khi bạn ở trong trạng thái thư giãn và sẵn sàng nhận được những lời hướng dẫn, nếu không nhận thấy thì hãy bắt đầu đặt câu hỏi và chờ đợi cho câu trả lời
  • Ý thức đến suy nghĩ của bạn. Đặc biệt khi gặp một người mới hoặc được đẩy tới một tình huồng nào đó mà bạn biết rất ít về nó
http://healingandinsight.com/blogs/developing-claircognizance - dịch bởi tropical

No comments:

Post a Comment