"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

16 February 2009

Đạo của kẻ lữ hành - Tao of the traveller


Kẻ lữ hành ở đây chính là bạn - cùng với thời gian, đi qua những trải nghiệm, để được trưởng thành về nhận thức, để hiểu được sự vô thường trên đường đi và đồng nhất với Thượng đế.

Đây là một bộ phim kể về tiến trình khám phá nội tâm của một diễn viên duy nhất. (www.taotraveller.com)

Quá trình khai sáng tâm linh của cô được kể lại với 7 chìa khóa chính : nhận biết được ta là ai, luật hành động, 8 sức mạnh nguyên thủy của con người, chu kỳ thời gian, nguồn năng lượng,.....

Chìa khóa thứ nhất: Nhận biết được bản thân bạn là ai. Bắt đầu cuộc hành trình mà không biết mình là ai thì coi như đi với bản đồ sai.
Đây là kiến thức đầu tiên cũng như chìa khóa cần thiết nhất. Nhận biết rằng bạn không phải là thể giác, bạn là linh hồn trải nghiệm trong thể xác. Bạn trải nghiệm cuộc sống thông qua cơ thể - nhưng bạn không phải nó
Để nhận biết bạn là linh hồn. cần có thời gian

Chìa khóa thứ hai: nguồn năng lượng
Nhận biết nguồn năng lượng là chìa khóa thứ 2
Đó là cội nguồn của bạn. Có rất nhiều tên gọi về nguồn năng lượng này: Chúa, thượng đế, người cha, shiva, linh hồn tối thượng....nhưng tất cả chỉ nói về một, tồn tại dưới dạng ánh sáng
Nguồn năng lượng này có đầy đủ các phẩm chất và đức hạnh. đại dương của sức mạnh và hoàn toàn tinh khiết
Nó luôn yêu thương bạn, vô điều kiện, không bao giờ bỏ rơi bạn, hãy mở rộng tâm hồn mình và bạn sẽ nhận được sự tồn tại của nó

Chìa khóa thứ 3: Bạn cần phải cầm 2 chìa khóa trên thì mới sử dụng được chìa thứ 3.
Đầu tiên bạn phải thay đổi nhận thức, chỉ có linh hồn mới thực hiện hành trình này, cơ thể không thể
Ngồi trong thiền định và nắm giữ 2 chìa khóa đầu tiên, sau đó tâm trí bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình hướng về nơi tĩnh lặng và ánh sáng. Nguồn sáng ở đó. Đồng nhất bạn với nó, trở thành tinh khiết là chìa khóa thứ 3

Chìa khóa thứ 4: sức mạnh của luật nhân quả
Mọi hành động luôn mang lại một quả - đẫu tốt hay xấu - nếu không trong kiếp này thì quả sẽ trở lại trong kiếp khác. Tôn trọng sự thật của quy luật này là chìa khóa thứ 4
Chúng ta không thể nào thấy được sự cân bằng nếu chỉ nhìn trong một kiếp, vì luật nhân quả tác dụng xuyên suốt cuộc hành trình của linh hồn.
Luậ này không thiện vị ai và nó thực hiện một cách tự động
Bạn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn. Mỗi hành động xảy ra thì bạn tạo ra định mệnh của mình

Chìa khóa thứ 5: chu kì thời gian
Thời gian trôi qua theo chu kì. Thời điểm hạnh phúc gọi là thời kì bắt đầu, xuyên dần theo thời gian chúng ta ngày càng ý thức về thế giới vật chất, ảo giác, sinh ra trong sợ hãi và bắt đầu phá vỡ các quy luật vũ trụ
Bây giờ là thời điểm để một chu kì mới chuẩn bị xoay vòng.
Nhận biết được chu kì bất tử của thời gian là quy luật thứ 5

Chìa khóa thứ 6: Nhận biết thời gian
Đây là thời kì bóng tối bao phủ, nhân loại khao khát quyền lực và mất dần đi tình yêu thương. Sự phân cách xuất hiện rõ, những sự thông thái sẽ xuất hiện bên cạnh sự ngu dốt. Trong bóng đêm ất là thời điểm để chúng ta nhận ra chu kì thời gian chuẩn bị chuyển qua một thời kì mới, đây là lúc để ta nhận ra và tự phát triển bản thân mình

Chìa khóa thứ 7 : cánh cửa đến tương lai
Chìa khóa nằm ở bạn. Cánh cửa ấy đã không còn khóa nữa, hãy cho đi những bạn đồ, đừng lựa chọn ai xứng đáng để nhận nó. Đây không phải là công việc của bạn. Hãy cho đi những hiểu biết bạn đả tìm thấy, người xứng đáng nhận nó, sẽ nhận được
Cánh cửa thứ 7 mở ra tương lai. Và khi bạn sẵn lòng cho đi mọi thứ bạn sẽ tìm thấy chìa khóa ở đó, nằm sẵn trong tay bạn rồi

No comments:

Post a Comment