"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

23 December 2008

Giới thiệu

Tôi quyết định viết xuống những vấn đề mà tôi tìm kiếm từ trước tới giờ, để nếu có người Việt Nam nào ko có điều kiện tìm hiểu như tôi cũng một phần nào đó thõa mãn được tò mò của mình về thế giới siêu hình học (metaphysics).

Tôi muốn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như:
1/ Liệu có tồn tại không thế giới sau khi chết?
2/ Linh hồn có thật hay chỉ là chuyện bịa?
3/ Làm sao lại có những nhà tiên tri? họ lấy dữ liệu từ đâu?
4/ Con mắt thứ 3 là gì?
5/ Luân xa (chakras) và vùng hào quang của con người (aura) là gì?
6/ Như thế nào là clairvoyance (nhìn thấy rõ), clair sentence ( hiểu rõ), clair regconiance (biết rõ)?
7/ Thư viện Akashic có thật không?
8/ Chúng ta đều có những người hướng dẫn tâm linh cho mình (spiritual guide) ?
9/ Thế giới của thiên thần?
10/ Bài tarot có đáng tin không?
................................

No comments:

Post a Comment